Mitsubishi Motor Corp sẽ được sống lại đáng kính Eclipse tên trong chéo nhỏ gọn mới nó tung ra vào tháng tới Geneva motor show hy vọng sẽ sắp xếp hầu hết ký ức của chiếc coupe thể dục phổ biến đã giúp dựng xây