Nhiều người dùng xe tay ga dành cho nữ làm phương tiện di chuyển nhưng chưa biết cách bảo quản khiến xe mau hỏng. Thị trường xe máy Việt Nam được nhiều hãng xe nhắm đến. Số người lượng chạy xe tay ga tăng